Automatyka budowlana i systemy BMS

Opracowaliśmy system, który jest idealnym rozwiązaniem na oczekiwania firm, które szukają oszczędności w funkcjonowaniu swojej działalności. 

Potencjał, jaki kryje w sobie odpowiednie zarządzanie urządzeniami i obwodami elektrycznymi daje znaczne możliwości oszczędności finansowych na rachunkach za energię. Dodatkowo BMS znacznie usprawnia życie techniczne obiektu nadzorując i organizując jego pracę.

 

Stworzone przez nas rozwiązania pozwalają optymalnie sterować urządzeniami i obwodami elektrycznymi w budynku oraz zdalnie monitorować ich stan działania. Urządzenie to umożliwia zdalne programowanie i określenie zasad działania dla poszczególnych urządzeń. BMS powoduje unikanie zjawisk niepożądanych skutkujących marnotrawieniem energii. W skład proponowanego przez nas systemu może wchodzić wiele placówek wyposażonych w sterownik NOV 48/4/24, które połączone są za pośrednictwem Internetu z aplikacją ULISSES PRO służącej do zarządzania siecią i umożliwiającej jej pełną integrację. Dzięki prowadzonej standaryzacji różnych sieci niskiego i wysokiego napięcia podpiętych pod system BMS jesteśmy w stanie sterować wybranymi sekcjami we wszystkich obiektach jednocześnie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści techniczne:

 • Pełna integracja różnych podsystemów działających w obiekcie ( CCTV, SAP, KD itp.)
 • Zdalne sterowanie dowolnymi obwodami elektrycznymi
 • Programowalność załączeń/wyłączeń urządzeń o określonym czasie
 • Eliminacja zaniedbań i błędów ludzkich poprzez automatyzację systemu
 • Zliczanie online zużycia mediów przez obiekt i poszczególne obwody
 • Gromadzenie danych i tworzenie raportów
 • Możliwości analityczne systemu i automatyczna reakcja na zdefiniowane zjawiska niepożądane
 • Sygnalizacja ponadnormatywnego poboru prądu pozwalająca na szybką reakcję
 • Szybka identyfikacja wszelkich awarii oraz zaniedbań eksploatacyjnych
 • Pełna kontrola nad pracą urządzeń i życiem technicznym obiektu

Korzyści ekonomiczne:

 • Ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynku

   

 • Szybka stopa zwrotu inwestycji

 • Ograniczenie kosztów i czasu serwisu poprzez automatyczną sygnalizację źródeł usterek

 • Wyznaczamy kryteria dla pracy urządzeń, przez co ograniczamy ich niewłaściwe użytkowanie generując oszczędności