|

Rozwiązania CCTV Z ANALIZĄ OBRAZU

CCTV - System Zliczania Klientów

System zliczania klientów za pomocą kamer działa dzięki analizie obrazu przekazywanego z obiektywu kamery. Wymaga on określenia na kadrze tzw. wirtualnych linii licznikowych, których przekroczenie pełnym obwodem przez przemieszczający się obiekt, o zdefiniowanej długości i szerokości wywoła zliczenie. System ten rozróżnia kierunki przemieszczania się, co umożliwia podział na wchodzących i wychodzących. 

Istotne zalety systemu:

 • Wysoka skuteczność liczenia, na poziomie 95-98%
 • Zapis wideo pozwala w każdej chwili na weryfikacje skuteczności
 • Możliwości tworzenia dowolnych raportów w wybranym czasie próbkowania i porównywania ich z innymi danymi np. ze sprzedażą oraz porównywanie ze sobą danych z wielu sklepów

Możliwości wykorzystania:

 • Zliczanie klientów wchodzących/wychodzących ze sklepu
 • Zliczanie osób przechodzących wzdłuż witryny sklepowej i porównywanie tych danych z ilością osób, które odwiedziły sklep. Określamy w ten sposób atrakcyjność naszej witryny.
 • Wyznaczanie dowolnych obszarów i zliczanie wkraczających do nich osób

Zainteresowany?

CCTV Solec Kujawski Pax sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania

System Analizy Ruchu Klienta

System Analizy Ruchu i Zachowań Klienta bazuje na obrazie przekazywanym z kamer cyfrowych wyposażonych w analitykę obrazu. Metadane zawierające informacje o poruszających się obiektach przekazywane są na serwer zawierający odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie stworzyć:

- Heat Mapy - miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane

Miejsca gorące na mapie „ilościowej” odpowiadają największej ilości osób poruszających się zadanym przedziale czasowym. W przypadku mapy „czasowej” gorące miejsca wskazują obszary, w których obiekty przebywały najdłużej. Skala temperaturowa jest dynamicznie dostosowywana w zależności od ilości osób w „najgorętszych” obszarach analizowanego obrazu [ mapa ilościowa ], lub też w zależności od maksymalnego czasu przebywania osób w jednym miejscu [ mapa czasowa ].

- Trace Mapy - ścieżki i szlaki poruszających się obiektów

System w tej funkcji nanosi tzw. ścieżki, po których przemieszczały się obiekty. Ścieżki są zróżnicowane kolorystycznie – od najnowszej do najstarszej. Wraz z obrazem mapy wyświetlana jest lista wszystkich wykrytych obiektów wraz z ich czasem pojawienia się oraz zniknięcia z kadru kamery.

- Strefy i obszary liczenia

Umożliwia precyzyjne zliczanie obiektów przecinających zdefiniowane wcześniej linie perymetryczne lub strefy. Wyniki zliczania wyświetlane są postaci sumarycznej, jak również wizualizowane w postaci wykresu czasowego.

Istotne zalety oferowanego systemu:

 • Znakomite narzędzie dla działu marketingu, umożliwiające poznanie zachowań klienta, sposób jego poruszania się w sklepie, a także weryfikację skuteczności ekspozycji i wpływu zmiany aranżacji sklepu na zachowanie klientów.
 • Tworzenie raportów w dowolnym czasie próbkowania, porównywania ich z innymi danymi, np. ze sprzedażą itp., jak również porównywanie ze sobą sklepów na podstawie zebranych danych.
 • Umożliwia tworzenie alarmów w dowolnej formie ( mail, sms, sygnalizacja na monitorze, sygnał dźwiękowy i inne) w reakcji na zdefiniowane zjawiska zachodzące w sklepach, np. pojawienie się intruza w strefie dla niego zakazanej.
 • Wiarygodność przekazywanych danych
 • Możliwości weryfikacji danych dzięki obrazowi wideo
 • Zawiera funkcje automatycznego wykrywania sabotażu kamery, którego wykrycie powoduje automatyczne alarmowanie wskazanej osoby.

CCTV​ zintegrowane z systemem alarmowym

Dzięki wykorzystaniu technologii analizującej obraz z kamer tworzymy skuteczne systemy alarmowe zapewniające bezpieczeństwo zarówno obiektom jak i terenom otwartym. Przewagą nad klasycznymi systemami opartymi na różnego rodzaju czujkach jest jego zdecydowanie wyższa skuteczność i możliwość natychmiastowej weryfikacji zdarzeń w oparciu o zapis wideo.

Zalety proponowanego rozwiązania:

 • Stały podgląd wizyjny
 • Automatyczne alarmowanie o zdefiniowanych zagrożeniach:   

               – Intruz
               – Szwędający się obiekt
               – Pozostawienie/zniknięcie przedmiotu
               – Detekcja dymu i ognia

 • Alarmowanie o próbach sabotażu
 • Odporność na zmienne warunki atmosferyczne
 • Dowolne sposoby alarmowania
 • Duża elastyczność zastosowania
 • Możliwość zdalnego nadzoru nad wieloma obiektami jednocześnie
 • Ograniczenie kosztów ochrony
 • W przypadku włamania przekazywanie precyzyjnych informacji patrolowi interwencyjnemu.

Zastosowanie

 • System dozorowania i alarmowania oparty o kamery wyposażone w analitykę obrazu ma nieograniczone obszary zastosowania, a najbardziej popularnymi są:

  • Obszary otaczające zabudowania
  • Parkingi
  • Hale produkcyjne i magazyny
  • Tereny graniczne
  • Strefy ogrodzone płotami
  • Wszelkie tereny wymagające dozoru i ochrony.
CCTV Solec Kujawski Pax sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania

Przejrzyj naszą pozostałą ofertę

Tutaj nas znajdziesz ➡️

Skip to content