|

OFERTA

Ochrona

Montujemy nowoczesne systemy security, które rejestrują czas pracy. Posiadają one czujniki alarmowe i przeciwpożarowe, które zapewniają zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi w wyniku wypadków lub włamań. Za wysoką jakość danych odpowiadają rozwiązania CCTV z analizą obrazu rejestrowanego przez automatyczne kamery przemysłowe, wspierające BMS.

Systemy security z rozwiązaniami CCTV i analizą obrazu

Oprócz standardowych audytów i montowania infrastruktury na prąd i jej serwisu w siedzibach przedsiębiorstw, możemy wykonać działania związane z rekonfiguracją i modernizacją sklepów. Wchodzi w to:

  • prefabrykacja rozdzielnic,
  • rozwiązywanie problemów włamań za pomocą kamer CCTV z analizą obrazu,
  • modernizowanie kabli,
  • przebudowanie sieci w sklepach i fabrykach.
CCTV Solec Kujawski Pax sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania
Automatyka przemysłowa i BMS
Systemy security
Instalacje elektryczne i teletechniczne
Standaryzacja infrastruktury
Prefabrykacja rozdzielnic
Przebudowy i modernizacje sklepów
Rozwiązania CCTV z analizą obrazu
Audyty
Serwis
Skip to content