|

AUDYTY ELEKTRYCZNE BUDYNKÓW

Ekspertyzy techniczne, które służą zidentyfikowaniu wszelkich potencjalnych problemów związanych z zapotrzebowaniem obiektu na energię elektryczną, powinny być przeprowadzane przez doświadczonych specjalistów. Zespół Pax tworzą profesjonaliści o obszernej wiedzy empirycznej, posiadający wszelkie niezbędne kwalifikacje do przeprowadzania audytów elektrycznych w różnego rodzaju budynkach. Analiza aktualnych działań związanych z wykorzystaniem energii na bieżącą działalność obiektu ma szczególne znaczenie zwłaszcza wówczas, gdy planowana jest rozbudowa infrastruktury technologicznej. Zebrane podczas audytu informacje stanowią podstawę do opracowania strategii optymalizacji zapotrzebowania na energię, jak i kosztów związanych ze zużyciem prądu.

Pierwsza mam na celu dokonać analizy aktualnej sytuacji elektrycznej, do której należy:

  • Analiza rachunków za energię, celem określenia poziomu zużywanej energii oraz optymalnym dopasowaniem taryf i cenników, jak również opłat za moc czynną i bierną
  • Dokonania stosownych pomiarów w pełnym okresie życia technicznego obiektu
  • Rozpoznaniu obecnego stanu instalacji i urządzeń do nich podłączonych
  • Wskazaniu możliwych obszarów renowacji technicznej 

Kolejnym krokiem jest opracowanie planu działań celem obniżenia zużycia energii i wdrożenie go w życie. Działania te zmierzają w kierunku renowacji urządzeń energochłonnych na znacznie bardziej ekonomiczne. Jednym z przykładów jest tutaj wymiana oświetlenia i opraw na ekonomiczne rozwiązania oparte o technologię LED. Audyt jest również związany z wykazaniem mocy biernej zużywanej przez budynek i w konsekwencji jej redukcji poprzez zastosowanie baterii kondensatorów.  Podjęte działania techniczne, jak również zdobyta wiedza na temat potrzeb elektrycznych pozwala na obniżyć zapotrzebowanie na dostarczaną do budynku moc.  

CCTV Solec Kujawski Pax sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania

Korzyści techniczne płynące z wdrożenia audytu:

  • Znaczne i trwałe obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną
  • Szybka stopa zwrotu poniesionej inwestycji – w zależności od poprawy stopnia efektywności elektrycznej obiektu, stopa zwrotu wynikająca z oszczędności może wynieść nawet kilka miesięcy
  • Wpisanie się w kategorię przedsiębiorstwa proekologicznego wraz wiążącymi się z tym przywilejami.
Skip to content