|

Fundusze unijne

CCTV Solec Kujawski Pax sp. z o.o. Innowacyjne rozwiązania

PAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt pt. „Wdrożenie w działalności firmy PAX Sp. z o.o. oprogramowania do zarządzania projektami w zakresie automatyki budowlanej i elektronicznych systemów zabezpieczeń”. Projekt dofinansowany jest  z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację.

Celem projektu jest wdrożenie w ramach działalności Spółki PAX innowacji procesowych polegających na ucyfrowieniu procesu zarządzania projektami w zakresie automatyki budowlanej i elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.,
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 szt.,
  • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 285 000,00 zł,
  • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: 42 750,00 zł.

Wskaźniki rezultatu:

  • Liczba wprowadzonych innowacji: 1 szt.,
  • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 1 szt.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Wartość kwalifikowalna projektu: 285 500,00 zł

Dofinansowanie: 242 250,00 zł

Skip to content