oferta

Nasza firma opracowuje programy i sprzęty, które umożliwiają zarządzanie w dziedzinach takich, jak automatyka przemysłowa i BMS. Na Państwa życzenie prefabrykujemy rozdzielnice i standaryzujemy infrastrukturę. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, przeprowadzamy audyty elektryczne budynków i serwisowanie układów na prąd.


Zakładamy instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonujemy przebudowy i modernizacje sklepów, a także prefabrykacje rozdzielnic, w zależności od Państwa potrzeb. Możliwa jest standaryzacja infrastruktury, która obejmuje instalowanie tras kablowych dla elektryki, teletechniki i automatyki przemysłowej BMS. Przeprowadzamy także audyty i serwis instalacji prądowych

Ochrona


Montujemy nowoczesne systemy security, które rejestrują czas pracy. Posiadają one czujniki alarmowe i przeciwpożarowe, które zapewniają zabezpieczenie przed szkodami wyrządzonymi w wyniku wypadków lub włamań. Za wysoką jakość danych odpowiadają rozwiązania CCTV z analizą obrazu rejestrowanego przez automatyczne kamery przemysłowe, wspierające BMS.

Systemy security z rozwiązaniami CCTV i analizą obrazu


Oprócz standardowych audytów i montowania infrastruktury na prąd i jej serwisu w siedzibach przedsiębiorstw, możemy wykonać działania związane z rekonfiguracją i modernizacją sklepów. Wchodzi w to:

  • prefabrykacja rozdzielnic,
  • rozwiązywanie problemów włamań za pomocą kamer CCTV z analizą obrazu,
  • modernizowanie kabli,
  • przebudowanie sieci w sklepach i fabrykach.