Audyty elektryczne budynków

Dla poprawy energooszczędności obiektów naszych klientów wykonujemy również audyty elektryczne budynków.  Są one ważnym elementem w procesie optymalizacji zapotrzebowania obiektu na energię elektryczną. Składają się one z dwóch części. 

Pierwsza mam na celu dokonać analizy aktualnej sytuacji elektrycznej, do której należy:

  • Analiza rachunków za energię, celem określenia poziomu zużywanej energii oraz optymalnym dopasowaniem taryf i cenników, jak również opłat za moc czynną i bierną
  • Dokonania stosownych pomiarów w pełnym okresie życia technicznego obiektu
  • Rozpoznaniu obecnego stanu instalacji i urządzeń do nich podłączonych
  • Wskazaniu możliwych obszarów renowacji technicznej 

 

Kolejnym krokiem jest opracowanie planu działań celem obniżenia zużycia energii i wdrożenie go w życie. Działania te zmierzają w kierunku renowacji urządzeń energochłonnych na znacznie bardziej ekonomiczne. Jednym z przykładów jest tutaj wymiana oświetlenia i opraw na ekonomiczne rozwiązania oparte o technologię LED. Audyt jest również związany z wykazaniem mocy biernej zużywanej przez budynek i w konsekwencji jej redukcji poprzez zastosowanie baterii kondensatorów.  Podjęte działania techniczne, jak również zdobyta wiedza na temat potrzeb elektrycznych pozwala na obniżyć zapotrzebowanie na dostarczaną do budynku moc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korzyści techniczne płynące z wdrożenia audytu:

  • Znaczne i trwałe obniżenie wysokości rachunków za energię elektryczną
  • Szybka stopa zwrotu poniesionej inwestycji – w zależności od poprawy stopnia efektywności elektrycznej obiektu, stopa zwrotu wynikająca z oszczędności może wynieść nawet kilka miesięcy
  • Wpisanie się w kategorię przedsiębiorstwa proekologicznego wraz wiążącymi się z tym przywilejami.
hCaptcha