Rozwiązania CCTV z analizą obrazu

System Zliczania Klientów za pomocą kamer cyfrowych 

System zliczania klientów za pomocą kamer działa dzięki analizie obrazu przekazywanego z obiektywu kamery. Wymaga on określenia na kadrze tzw. wirtualnych linii licznikowych, których przekroczenie pełnym obwodem przez przemieszczający się obiekt, o zdefiniowanej długości i szerokości wywoła zliczenie. System ten rozróżnia kierunki przemieszczania się, co umożliwia podział na wchodzących i wychodzących. 

 

Istotne zalety systemu:

 • Wysoka skuteczność liczenia, na poziomie 95-98%
 • Zapis wideo pozwala w każdej chwili na weryfikacje skuteczności
 • Możliwości tworzenia dowolnych raportów w wybranym czasie próbkowania i porównywania ich z innymi danymi np. ze sprzedażą oraz porównywanie ze sobą danych z wielu sklepów  

 

Możliwości wykorzystania:

 • Zliczanie klientów wchodzących/wychodzących ze sklepu
 • Zliczanie osób przechodzących wzdłuż witryny sklepowej i porównywanie tych danych z ilością osób, które odwiedziły sklep. Określamy w ten sposób atrakcyjność naszej witryny.
 • Wyznaczanie dowolnych obszarów i zliczanie wkraczających do nich osób

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Analizy Ruchu Klienta 

System Analizy Ruchu i Zachowań Klienta bazuje na obrazie przekazywanym z kamer cyfrowych wyposażonych w analitykę obrazu. Metadane zawierające informacje o poruszających się obiektach przekazywane są na serwer zawierający odpowiednie oprogramowanie, dzięki któremu jesteśmy w stanie stworzyć:

Heat Mapy - miejsca najczęściej i najrzadziej uczęszczane

Miejsca gorące na mapie "ilościowej" odpowiadają największej ilości osób poruszających się zadanym przedziale czasowym. W przypadku mapy "czasowej" gorące miejsca wskazują obszary, w których obiekty przebywały najdłużej. Skala temperaturowa jest dynamicznie dostosowywana w zależności od ilości osób w "najgorętszych" obszarach analizowanego obrazu [ mapa ilościowa ], lub też w zależności od maksymalnego czasu przebywania osób w jednym miejscu [ mapa czasowa ].

 

Trace Mapy - ścieżki i szlaki poruszających się obiektów

System w tej funkcji nanosi tzw. ścieżki, po których przemieszczały się obiekty. Ścieżki są zróżnicowane kolorystycznie - od najnowszej do najstarszej. Wraz z obrazem mapy wyświetlana jest lista wszystkich wykrytych obiektów wraz z ich czasem pojawienia się oraz zniknięcia z kadru kamery.

 

Strefy i obszary liczenia

Umożliwia precyzyjne zliczanie obiektów przecinających zdefiniowane wcześniej linie perymetryczne lub strefy. Wyniki zliczania wyświetlane są postaci sumarycznej, jak również wizualizowane w postaci wykresu czasowego.

 

Istotne zalety oferowanego systemu:

 • Znakomite narzędzie dla działu marketingu, umożliwiające poznanie zachowań klienta, sposób jego poruszania się w sklepie, a także weryfikację skuteczności ekspozycji i wpływu zmiany aranżacji sklepu na zachowanie klientów.
 • Tworzenie raportów w dowolnym czasie próbkowania, porównywania ich z innymi danymi, np. ze sprzedażą itp., jak również porównywanie ze sobą sklepów na podstawie zebranych danych.
 • Umożliwia tworzenie alarmów w dowolnej formie ( mail, sms, sygnalizacja na monitorze, sygnał dźwiękowy i inne) w reakcji na zdefiniowane zjawiska zachodzące w sklepach, np. pojawienie się intruza w strefie dla niego zakazanej.
 • Wiarygodność przekazywanych danych
 • Możliwości weryfikacji danych dzięki obrazowi wideo
 • Zawiera funkcje automatycznego wykrywania sabotażu kamery, którego wykrycie powoduje automatyczne alarmowanie wskazanej osoby.

System alarmowy działający w oparciu o obraz z kamer 

Dzięki wykorzystaniu technologii analizującej obraz z kamer tworzymy skuteczne systemy alarmowe zapewniające bezpieczeństwo zarówno obiektom jak i terenom otwartym. Przewagą nad klasycznymi systemami opartymi na różnego rodzaju czujkach jest jego zdecydowanie wyższa skuteczność i możliwość natychmiastowej weryfikacji zdarzeń w oparciu o zapis wideo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zalety proponowanego rozwiązania:

 • Stały podgląd wizyjny
 • Automatyczne alarmowanie o zdefiniowanych zagrożeniach:     

          - Intruz

          - Szwędający się obiekt

          - Pozostawienie/zniknięcie przedmiotu

          - Detekcja dymu i ognia

 • Alarmowanie o próbach sabotażu
 • Odporność na zmienne warunki atmosferyczne
 • Dowolne sposoby alarmowania
 • Duża elastyczność zastosowania
 • Możliwość zdalnego nadzoru nad wieloma obiektami jednocześnie
 • Ograniczenie kosztów ochrony
 • W przypadku włamania przekazywanie precyzyjnych informacji patrolowi interwencyjnemu.

 

Zastosowanie

System dozorowania i alarmowania oparty o kamery wyposażone w analitykę obrazu ma nieograniczone obszary zastosowania, a najbardziej popularnymi są:

 • Obszary otaczające zabudowania
 • Parkingi
 • Hale produkcyjne i magazyny
 • Tereny graniczne
 • Strefy ogrodzone płotami
 • Wszelkie tereny wymagające dozoru i ochrony.
hCaptcha